PKK Kab. Bantul¬†–¬†10 Program Pokok “PKK” Pembinaan Kesejahteraan Keluarga : 1. Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA Pancasila adalah landasan ideologi negara Indonesia, dan terdiri dari 5 prinsip yang tidak